Mesaje


Consultatii ASPC:
Miercuri, orele 18 - 19
Cabinet SCS III.4


Contact

Adresa: Bd. Carol I, Nr. 11,
Iasi, 700506, Romania

E-mail: grigoras@etc.tuiasi.ro

Tel: +4 0232 213737 Int. 218

Mobil: +4 0766 286463

Fax: +4 0232 217720.
Create your own web pages in minutes...
Legaturi

Universitatea Tehnica
"Gheorghe Asachi" din Iasi

Facultatea de Electronica,
Telecomunicatii si Tehnologia
Informatiei Iasi

Laboratorul de Semnale,
Circuite si Sisteme

Simpozionul International de
Semnale, Circuite si Sisteme
Personal
Publicatii
Didactic
Cercetare
Curriculum vitae
English
prof. Victor Grigoras
www.tuiasi.ro
www.etc.tuiasi.ro
scs.etc.tuiasi.ro
scs.etc.tuiasi.ro/isscs2009/
Web Page Maker, create your own web pages.