• Descriere generala
Plan de invatamint
Programa analitica de admitere
  Descriere generala


Directia de studii aprofundate "Tehnici moderne de transmitere si prelucrare a semnalelor in electronica" urmareste pregatirea absolventilor de studii ingineresti in domeniul electronicii la nivelul actual al metodelor de proiectare si a tehnologiilor de implementare a sistemelor de prelucrare a semnalelor.
Sectia se adreseaza cu precadere acelora dintre absolventii nostri care doresc o intelegere mult aprofundata a conceptelor si in acelasi timp o aplicare practica eficienta - in proiectare si cercetare - a acestora. Concurenta pentru cele 10 locuri la aceasta directie de studii aprofundate precum si candidatii care s-au inscris - multi dintre ei acum cadre didactice, doctoranzi sau cercetatori - arata perceperea buna de care se bucura sectia.
Planurile de invatamant sunt astfel concepute incat sa fie o continuare naturala a disciplinelor din primii cinci ani de studiu oferind o orientate spre directii de perspectiva, abordand aspecte care nu au putut fi cuprinse in programele specifice cursurilor pentru ingineri zi, fie din lipsa spatiului, fie datorita noutatii si a specializarii acestora.
• Cursul de "Complemente de teoria sistemelor si a semnalelor" este o continuare a cursului de "Semnale, circuite si sisteme". Utilizand abordarea sistemica a studiului circuitelor electrice, cursul prezinta aspecte de prelucrare a semnalelor aleatoare si a semnalelor mono- si bi-dimensionale, utiliznd arii de circuite elementare structurate ca retele neurale celulare sau generale.
• Cursul de "Sinteza filtrelor electrice" continua notiunile introduse pe parcursul facultatii in domeniul sintezei, cu aprofundarea notiunilor noi, legate de metodele de aproximare generale si de realizarea activa la inalta frecventa si cu circuite in mod curent. Este un curs de mare importanta, extins pe ambele semestre de studiu, subliniind pozitia esentiala a sintezei sistemelor liniare si invariante in timp in proiectarea inginereasca.
• Cursurile de "Aplicatii ale circuitelor neliniare la prelucrarea semnalelor", din primul semestru si de "Prelucrarea adaptiva a semnalelor", din cel de al doilea, formeaza un grupaj urmarind aprofundarea unor clase de circuite cu mare aplicabilitate in prelucrarea semnalelor de telecomunicatii, dar cu mari perspective intr-o multitudine de alte domenii, cum ar fi: compresia datelor, prelucrarea semnalelor bio-medicale, controlul optimal al proceselor, recunoasterea formelor. Remarcand faptul ca studiul circuitelor neliniare si parametrice, cuplate cu un algoritm de invatare, este destul de putin reprezentat atat din punct de vedere teoretic cat si aplicativ in primii cinci ani de studii, cele doua cursuri vizeaza punerea unei baze teoretice solide, provenita din teoria sistemelor, in studiul celor doua clase de circuite precum si evidentierea unor aplicatii actuale, legate de prelucrarea semnalelor. Primul curs abordeaza studiul circuitelor neliniare pe baza ecuatiilor de stare, urmarind, de la simplu la complex, tipurile de comportari dinamice ale acestora, pornind de la punct fix si ciclu limita, pana la dinamicile complexe, de tip toroidal sau haotic. Abordarea simultana atat a circuitelor analogice cat si a celor discrete, ajuta prin evidentierea paralelismelor si pune baza aplicatiilor atat in prelucrarea numerica a semnalelor, cat si in cea analogica. Aplicatiile urmarite vizeaza utilizarea retelelor neurale in optimizare, sisteme gradient pentru imlementarea unor algoritmi de invatare, oscilatoare de ordin intreg sau fractionar, sisteme de modulatie si comunicatii pe purtatoare haotica.
Studiul circuitelor adaptive, este o continuare a disciplinei de "Filtre adaptive", din cadrul sectiei de telecomunicatii. Utilizand si unele notiuni prezentate in cadrul cursului de "Aplicatii ale circuitelor neliniare la prelucrarea semnalelor", la aceasta disciplina sunt introduse retelele neurale, cu algoritmi specifici de invatare si aplicatii vizand in special recunoasterea formelor si analiza seriilor de timp.
• Vizand preponderent aspecte de implementare tehnologica, cursurile "Sisteme de achizitie si distributie a datelor" (primul semestru) si "Arhitecturi pentru prelucrarea numerica a semnalelor" (al doilea semestru), urmaresc aplicarea notiunilor prezentate la cursurile cu o orientare teoretica. Primul curs este o continuare a cursurilor de "Masurari electrice" si "Aparate electronice de masura si control". Acesta pune accent cu preponderenta pe notiunile de sistem de masura, prezentand atat aspecte moderne de senzori si conditionare analogica, cat si probleme legate de conversie, interfatare si prelucrare pe calculatorul numeric. Scopul final al disciplinei, precum si suportul pentru orele de aplicatii, il constituie sistemele de instrumentatie virtuala.
Cursul de "Arhitecturi pentru prelucrarea numerica a semnalelor", prezinta arhitecturile actualelor procesoare programabile de semnal, dar este orientat cu precadere spre arhitecturile paralele vizand implementarea pe circuite integrate specifice aplictiei (ASIC).
Avand in vedere orientarea spre proiectare a acestei directii de studii aprofundate, o importanta deosebita o au dizertatiile cu care se finalizeaza studiile. Bazate pe un studiu bibliografic orientat in principal pe articole recente, dizertatiile urmaresc aplicatii la nivel de sistem, bazate pe notiunile prezentate in cadrul disciplinelor de studiu. In cei cinci ani de fiintare a sectiei, s-au realizat dizertatii in domeniile: aplicatii ale retelor neurale celulare la prelucrarea semnalelor bidimensionale, dinamica neliniara a convertoarelor analog/numerice, aplicatii ale retelelor neurale in recunoasterea formelor, sisteme de instrumentatie virtuala, filtre analogice si cu capacitati comutate interfatate cu calculatorul numeric si sisteme de comunicatii realizate prin sincronizarea haosului.


 Plan de invatamint Programa analitica de admitere

 Proba 1: SEMNALE
1. Seria Fourier. Analiza Fourier a semnalelor periodice. Diagrame spectrale. Aplicatii.
2. Transformata Fourier. Proprietati. Aplicatii.
3. Transformatele Fourier ale unor semnale uzuale.
4. Transformata Laplace. Proprietati. Aplicatii.
5. Esantionarea semnalelor. Teorema lui Shannon.
6. Transformata Z. Proprietati. Aplicatii.
7. Seria (Transformarea) Fourier discreta. Proprietati. Aplicatii.
8. Semnale modulate în amplitudine. Semnale MA cu doua benzi si purtatoare, semnale MAPS. Aplicatii.
9. Semnale cu modulatie de frecventa (MF) si cu modulatie de faza (MP). Aplicatii.
10. Modulatia impulsurilor în amplitudine.
 Proba 2: CIRCUITE SI SISTEME
1. Analiza circuitelor liniare si invariante în timp utilizând teorema tensiunilor nodale. Aplicatii.
2. Analiza circuitelor cu amplificatoare operationale. Aplicatii.
3. Determinarea raspunsului sistemelor analogice liniare si invariante în timp folosind produsul de convolutie. Aplicatii.
4. Determinarea raspunsului sistemelor analogice linare si invariante în timp folosind transformata Laplace. Aplicatii.
5. Determinarea raspunsului sistemelor analogice linare si invariante în timp în regim permanent periodic. Aplicatii.
6. Diagrame frecventiale Bode. Aplicatii.
7. Determinarea raspunsului sistemelor discrete liniare si invariante în timp folosind produsul de convolutie. Aplicatii.
8. Determinarea raspunsului sistemelor discrete liniare si invariante în timp folosind transformata Z. Aplicatii.
9. Stabilitatea sistemelor analogice cu reactie. Criteriul Nyquist. Metoda locului radacinilor. Aplicatii.
10. Analiza matriceala a diportilor.
11. Convertoare D/A cu retea R-2R cu referinta de tensiune.
12. Convertoare D/A cu retea R-2R cu referinta de curent.
13. Convertoare A/D cu reactie.
14. Convertoare A/D cu aproximatii succesive.
15. Erori specifice convertoarelor A/D si D/A.
 BIBLIOGRAFIE

1. A. Mateescu, "Semnale, circuite si sisteme", EDP, 1984
2. L. Goras, "Semnale, circuite si sisteme", Ed. "Gh. Asachi", Iasi, 1994
3. M. Bodea, s.a., "Aparate electronice pentru masurare si control", EDP, 1985