Mail address:

 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi  Tehnologia Informaţiei Iaşi
 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
 Bd. Carol I nr.11, Iaşi, Cod poştal 700506

e-mail:
 iciocoiu@etc.tuiasi.ro
Phone:

 +40 232 213737 (centrala), int. 232
 +40 232 270041
(secretariat)

Fax:
 +40 232 217720